• WAP手机版 RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
寻根问祖

山东汶上魏氏家谱支草

时间:2019-06-26 11:35:11   作者:河南魏氏编辑部   来源:中华魏网   阅读:299   评论:0
内容摘要:盖问国之有史独家之有谱,国无史不只兴衰之来源无,谱不知支派之分流,修谱者所以尊崇祖德而定支派者也,亦仁人孝子之所能为也。余当问先人有言先祖家世朱城南关,自明迁徙北京魏家胡同,因报效有功,迹封铜镇,以故辞职落户汶邑(山东省汶上县)素以耕读传家,咸称名门。盖闻始祖兄弟二人(曾被抄家幸存二人)长:尽忠,次:尽孝,孝祖以北京为...
盖问国之有史独家之有谱,国无史不只兴衰之来源无,谱不知支派之分流,修谱者所以尊崇祖德而定

支派者也,亦仁人孝子之所能为也。 
    余当问先人有言先祖家世朱城南关,自明迁徙北京魏家胡同,因报效有功,迹封铜镇,以故辞职落户

汶邑(山东省汶上县)素以耕读传家,咸称名门。 
    盖闻始祖兄弟二人(曾被抄家幸存二人)长:尽忠,次:尽孝,孝祖以北京为首都,不愿留居俾邑,

竟回北京魏家乡环居住,延至三世文人辈出。北京二支因贺举事来家,将家谱请去千里迢迢,往来有阻,

以致志谱流落北京,至今未能接续也。 
    今者本族贵龄玉彬、玉华等每言兴欢,提倡修谱,以昭来世而有系统也。况自清朝至今二百余载,未

曾一续,若不再续,历年多则生齿繁,生齿繁则门户分门户,分则性情离而志气抒贫,犹木之无本水之无

源,不可重浩欢也哉是故古人赖有家谱之作,所以承前垂后意固深远,而以甚夫水者或忘至深源,探本者

之多至失本而为此以约之不乱,统使亲也贵龄玉彬玉华等念及此者已久矣,顾其事不能远集然恐迁延日久

,及今不为则夫继世而后者益多,历世越远后之人纵欲识所谓宗于何起派欲何分孰为近户孰为远支且有茫

然莫指一辞者矣,又何望乎敦渊睦之风而隆亲亲之谊于弗哀也哉,矧现民值国成立提倡民族时代由家族宗

族立基某某等,岂能忘一脉之所流哉,马爰于是集合族人仅按本支草创以定支派,俾有所守容后赴京请谱

,亦是不忘本之一,助云尔余不敏谨作此记。 
   命名定式:尽、春、兴、邦、国、广、震、贵、玉、同、庆、林、连、昌、铭。 
 魏连续
联系电话:13953708940
电子邮件:wlx7508@126.com

标签:北京  支派  玉华  家谱  汶上县  
相关评论
Copyright @ 2019 中华魏网
联系地址:河南省郑州市东风路2号附110号 联系方式:138-3813-7279 
站长:魏秀岩
中华魏网QQ群1:42563815(高级群) 中华魏网QQ群2:59273118 中华魏网QQ群3:50731020
总谱管理总谱联络 技术支持
  豫公网安备41010502003021号  豫ICP备11024832号